Odbierz BEZPŁATNY dostęp do narzędzia dla liderów: Arkusz samooceny KOMUNIKACJI

Samoocena komunikacji, która pozwoli Ci zidentyfikować obszary do usprawnień

Narzędzie pomoże zarówno Tobie, jak i Twojemu zespołowi, w ocenie i wzmocnieniu kompetencji komunikacyjnych!

Poznaj 5 głównych korzyści z wykorzystania „Oceny Komunikacji”. Nie posiadaj tego narzędzia, ale zrób z niego praktyczny użytek!

  1. analiza własnego poziomu komunikacji na podstawie samooceny, opartej o poziom satysfakcji,
  2. ocena komunikacji członków zespołu/współpracowników – pomoc w udzieleniu rzetelnego feedback ’u i rozmowie rozwojowej,
  3. wskazanie obszarów komunikacji, będących przedmiotem celów SMART Twojego rozwoju,
  4. identyfikacja kluczowych czynników sukcesu dla realizacji celów biznesowych,
  5. sposób na zbudowanie / wzmocnienie postaw i wzorców zachowań wpływających na efektywność Waszej komunikacji w zespole
ODBIERZ NATYCHMIASTOWY DOSTĘP
ODBIERZ NATYCHMIASTOWY DOSTĘP

Leadership Management Polska sp. z o.o.

Plac Powstańców Śląskich 17a/222

53-329 Wrocław

NIP: 8971729363

REGON: 020532589 KRS: 0000285930

© 2022 All rights reserved

IconIcon

Wspieramy liderów i organizacje w pełnym wykorzystaniu ich potencjału.

Wiemy jak rozwijać przywództwo i zwiększać efektywność dla poprawy wyniku finansowego – także Twojej firmy!